Nieuwsbrief 2022

Nieuw project in Oeganda

Kat Project With Stoplight

Op 4 september 2022 kon na veel bureaucratie eindelijk ons nieuwe project in Oeganda officieel van start gaan. Charity, een jonge vrouw uit een sloppenwijk in Kampala in de wijk Makindye, heeft dit project opgezet. Al jaren probeert zij de kinderen uit haar buurt meer levensvreugde mee te geven. Zij bedacht de naam Stoplight voor het project. Rood om problemen van ieder kind te signaleren. Geel om het kind te zien groeien door het project. Groen geeft aan dat het kind zoveel zelfvertrouwen heeft gekregen dat het aan een toekomst kan werken. Het project vindt plaats in de smalle stegen tussen de huisjes. Door haar dochter is bestuurslid Dieneke van Tongeren Schuijt in contact gekomen met Charity en haar project. In november 2021 bezocht Dieneke Charity en haar gezin en mocht zij zien wat Charity deed voor de kinderen uit de buurt. Door Covid en de regelgevingen gingen kinderen daar lang niet naar school. En er waren nog meer problemen, waaronder veel huiselijk geweld. Ondanks alles probeerde Charity met zeer weinig middelen de kinderen positiviteit mee te geven door dans, zang, spel en creatieve activiteiten. Stichting De Vlieger besloot dit project te omarmen. Het project kreeg de naam KAT PROJECT (Kare=care and take Away Trauma) WITH STOPLIGHT. Er werd een plan opgesteld met doelstellingen en aanpak. De organisatie liet zich registreren als CBO, een Non Government Organisation. Hierdoor kon op een eenvoudig niveau een stichting worden opgezet voor projecten waarbij de leefomstandigheden van de mensen uit een bepaald gebied worden verbeterd. Ons project richt zich op kinderen en jongeren van 3 tot 20 jaar.

Doelstelling

Het financieel ondersteunen van kinderen in een bepaalde wijk door meer levensvreugde mee te geven en daardoor meer geloof in zichzelf te krijgen. Vaardigheden ontwikkelen waardoor hun toekomst meer perspectief krijgt. Het ontwikkelen van eigenwaarde door vooral aan te moedigen waar kinderen goed in zijn, dus ieders talenten ontdekken. Het aanbieden van boeken als een kind aangeeft in lezen interesse te hebben. De plannen verder ontwikkelen op het gebied van handvaardigheid, dans, zang, muziek, bakken en sporten (o.a. netball en voetbal). Toekomstplannen maken gericht op o.a. landbewerking, het kleermakersvak, het kappersvak en de bakkerij. Ouders betrekken met ‘Stoplight families’ Iedere twee maanden komen de ouders bij elkaar om te praten over de manier van omgang met de kinderen gericht op hoop in plaats van ontmoediging.

Duurzaamheid

Uiteindelijk is het doel dat het project kan draaien op eigen financiën. Hiermee is al een start gemaakt door het verkopen van de ‘handicrafts’ zoals deurmatten, tasjes etc. Hiernaast bakken zij zelf in een eigen oven en verkopen deze etenswaren.

Zimbabwe

Naar school

Begin dit jaar kregen we van Petra Krumpen, onze contactpersoon in Mutare (Zimbabwe), weer een uitgebreid verslag met onder andere een complete lijst met daarop de 93 namen van kinderen die in 2022, door stichting De Vlieger, naar school kunnen gaan. In overleg met Petra hadden wij voor dit project de volgende doelstelling voor 2022 opgesteld: Continueren van de huidige projecten Nieuwe cursussen voor de ‘bijscholing’ Het bouwen of huren van een ‘onderkomen’ voor meisjes tussen de 13 en 18 jaar die opvang nodig hebben. (Bijv. i.v.m. zwangerschap, geweld of misbruik.) Door Corona moesten er, ook begin dit jaar, een aantal activiteiten geschrapt worden of zij konden maar voor een deel worden opgezet. Ook de lesmogelijkheden op scholen was door Corona beperkt. Zo mochten de klassen niet groter zijn dan 15 leerlingen. Dat betekende dat de kinderen ‘halve week roosters’ draaiden. Indien mogelijk maakten ze hun huiswerk via Zoom. Petra had hiervoor de 3 computers beschikbaar gesteld. Maar begin 2022 waren de scholen weer in zijn geheel gesloten. Als de school helemaal dicht was betaalde Petra geen schoolgeld. Officieel zou dit wel moeten, maar niemand houdt zich aan deze, door de overheid opgelegde, regel. De Omnikron-variant verspreide zich begin dit jaar ook over heel Zimbabwe. De ziekenhuizen namen geen patiënten met corona op i.v.m. het besmettingsgevaar. Lesgeven was tot juni onregelmatig en moeilijk.

Voeding

Wat betreft de distributie van voedsel meldde Petra dat de winkels vanaf maart dit jaar weer voldoende ‘basisetenswaren’ hadden maar dat deze erg duur zijn. Toch is het haar dit hele jaar gelukt om maaltijden voor kinderen, die te kort eten kregen, aan te vullen. De hulp/ondersteuning middels medicijnen en geld voor kleine operaties is in 2022 ‘gewoon’ door gegaan. De trainingen en cursussen zijn na april/mei bijna allemaal weer opgestart. De nieuwe cursus ‘kleding maken’ was al in februari opgestart en 5 kinderen hebben eind december al hun eerstejaars ‘diploma’ ontvangen. De drie-maandelijkse cursus ‘catering’ (gestart in september 2021) was pas in juli van dit jaar voltooid. De computercursus was tijdens de lock- downs niet toegankelijk. Daarna was de cursus ‘onregelmatig’ omdat de leraar corona had en Petra geen andere professionele leraar kon vinden. De vrijetijdsbegeleiding (spelletjes/voetbal etc.) op zaterdag is tot juli vaak niet door gegaan. Daarna werden deze spelactiviteiten weer elke week gehouden.

Inflatie

Vanaf juli was het leven weer enigszins stabiel maar eind van het jaar was Petra bezorgd over de inflatie die op de inflatie van 2008 begint te lijken. In september ontstond er een probleem met de 2 containers waar de medische hulppost en de ‘klaslokalen’ in zijn gevestigd. Om diefstal te voorkomen had Petra gevraagd of de containers op het ommuurde terrein van de kerk mocht staan. Maar de, bevriende, dominee gaf Petra vanaf september geen toegang meer tot kerk en de grond bij de kerk. De dominee stelt dat de containers, met inhoud, nu van hem zijn. Petra mag de containers wel huren. Petra is bezig met een advocaat om te kijken of zij haar containers terug kan krijgen. Het proces dat Petra de dominee heeft aangezegd, zal eind december plaats vinden. We hebben het schoolgeld voor het nieuwe trimester (januari, februari, maart, april 2023) bij elkaar. Hierbij zijn we heel dankbaar voor de donatie van de Diaconie in Enkhuizen die aan de stichting een geweldig bedrag heeft gedoneerd. Dus alle kinderen kunnen volgend jaar weer naar school. In juni zijn er 38 kinderen met de school klaar. Petra is nu aan het kijken, met de jeugdopvang van Mutare en de 3 vrijwilligers, welke nieuwe kinderen volgend jaar augustus met de school kunnen starten. De medische post draait ook weer, maar niet in de container. Petra en de verpleegster gaan naar de kinderen toe. De medicijnen etc. nemen ze steeds mee.

Roemenië

Kerstpakketten

We krijgen zeer regelmatig van dominee Zoltan uit Bestrita/Zselyk een uitgebreid verslag waarin hij over al zijn activiteiten vertelt. Zoltan doet veel werk in zowel Bestrita als in Zselyk. Wij doneren jaarlijks een bedrag, waardoor er een verpleegster continue in het dorp aanwezig is. Daarnaast doneren wij kerstpakketten aan zowel de volwassenen als aan de kinderen in Zselyk. Daar de inflatie ook in Roemenië een grote rol speelt hebben we in 2022 het totaalbedrag voor de pakketten verhoogd.
© 2022 Stichting De Vlieger | Spijtbroeksburgwal 10, 1601 BE Enkhuizen | info@stichtingdevlieger.nl | KvK 37124486 | RSIN (fiscaal): 8156.59.908
Er is iemand die aan ons denkt!