Nieuwsbrief december 2020

Door Covid-19 hebben we dit jaar geen projecten kunnen bezoeken.

Donaties

Stichting De Vlieger heeft in 2020 aan verschillende doelen een donatie gedaan. Onder meer: Stichting June Stichting Kaliyani Stichting Holland Building Nepal Stichting MIA, Oeganda Stichting Charity Oeganda Meindert Mulder Oeganda en natuurlijk aan ‘onze’ projecten in Roemenië (Zselyk) en Zimbabwe (Sacubva). Gelukkig hebben we goed contact met de mensen in Zselyk (via Zoltan) en Sacubva (via Petra). Het email contact met Petra verloopt soms moeizaam door de vele stroomstoringen in Zimbabwe.

Zselyk

Zoltan heeft aangegeven dat de situatie in Zselyk door corona extra moeilijk is geworden. Maar ondanks alle beperkingen blijven de bewoners optimistisch en gaat het dagelijkse leven door. Mede door de hulp van de zuster wordt er goed ingespeeld op de mogelijkheden/beperkingen van Covid-19. Onze donaties zijn goed aangekomen en met name de kerstpakketten voor de ouderen en jongeren worden bijzonder gewaardeerd.

Zimbabwe

Van Petra kregen we verschillende verslagen waarvan hier een samenvatting.

Sacubva

Petra woont bij het project en is 24/7 met 5 vaste vrijwilligers, vrouwen uit de wijk Sacubva,

met het project ‘Sacubva’ bezig.

“Het project voor voeding, scholing en advies/begeleiding van kinderen in Sacubva is in 2020 goed aangeslagen. Momenteel maken 98 kinderen, tussen 0 en 19 jaar, deel uit van het programma. Voor de eerste termijn in 2020 betaalden we schoolgeld voor 93 kinderen. Ook groeide het team van mantelzorgers. 9 Vrouwen en 1 man, allen uit de wijk Sacubva, maken nu deel uit van ons team en nemen elke week deel aan verschillende activiteiten in Sacubva. Begin februari hebben we voor ons team een tweedaagse workshop georganiseerd waar de deelnemers onder meer konden leren over het belang van teamwerk en kinderbescherming.”

Life Skill Training Centre

In 2020 heeft Petra een nieuw project opgestart, een Life Skill Training Centre. Met de financiële hulp van stichting De Vlieger is er een plan opgesteld om dit Training Centre in Sacubva op te zetten, zodat de opleidingsmogelijkheden en daarmee de werkgelegenheid voor kwetsbare jongeren, kan worden verbeterd. Omdat veel jongeren geen geld hebben om door te leren na de primary school, en omdat er onvoldoende geld is om een, dure, vervolg opleiding te bekostigen, komen de kinderen ‘op straat’ terecht. Hierdoor krijgen zij snel te maken met drugs, diefstal en misbruik. Dit geldt vooral voor de jonge meisjes. Zij worden gedwongen tot prostitutie, diefstal en vroege huwelijken. Vaak resulteert een ‘huwelijk’ in een scheiding (de man ‘verdwijnt’) en het meisje blijft met een kind achter. Met het Life Skill Training Centre wil stichting De Vlieger deze jonge mensen voorzien van een praktische vaardigheid die hen in staat stelt om hun eigen inkomen te verdienen. Vorig jaar boden twee professionele IT-experts al 6 IT-cursussen aan voor deze doelgroep. Deze lessen werden goed bezocht en meer dan 70 jongeren leerden basis computervaardigheden. De succesvolle start en de positieve feedback van de deelnemers moedigden ons aan om ook andere cursussen op te zetten. (Wij zijn gestart met de cursus kleding maken en catering). “Om de computer cursussen mogelijk te maken is er een aangepaste container van 12 m aangekocht. De container mocht op het terrein van de Presbyteriaanse kerk in Sacubva staan. Veilig en beschermd. Voor de cursus ‘kleding maken’ wordt ook van de ‘container’ gebruik gemaakt, maar voor deze cursus zal nog een aparte ruimte, naast de container, gemaakt worden. Voor de cursus ‘kleding maken’ zijn drie elektrische Siemens-naaimachines aangeschaft. Voor deze cursus zijn nu twee leraren beschikbaar. De keuken, die onlangs aan de kerk is gebouwd, zal het startpunt zijn voor de cursus ‘catering’. Na het opzetten van deze cursus gaan we, afhankelijk van de ervaringen, kijken of het mogelijk is om ook lessen te geven voor automonteur, landbouwer en haarverzorging.”

Covid-19

Petra schrijft ook in haar verslagen dat corona ook in Zimbabwe tot veel moeilijke situaties leidt. “Covid-19 heeft alle levens veranderd, in Zimbabwe is de situatie meer dan slecht. Door het sluiten van scholen, dat begon al in maart, en een sterke avondklok, politie en soldaten hielden hierop ‘krachtig’ toezicht, namen huiselijk geweld en kindermishandeling sterk toe. Het gezondheidssysteem werkt niet, er sterven meer mensen als voorheen en de reden is meer de lock-down dan het Covid-19-virus. Alle straatverkopers zijn van de straat gehaald, net als de vlooienmarkt. Mede hierdoor is er voor veel mensen niets te eten. Vooral onder peuters en kleine kinderen zien we een toename van ondervoeding.” Omdat er ook in de winkels vrijwel geen voedsel is kan Petra ook niet meer overgebleven etenswaren ophalen. (Zij deelde het opgehaalde eten uit aan de kinderen.) Door de corona is er veel werk stil gelegd. Hierdoor hebben veel mensen hun baan verloren en zitten zij thuis. Dit is ook het geval met 2 van de jongens die voorheen bij Petra thuis woonden. Zij werkten in de horeca en woonden in een eigen kamer. Nu zitten ze, zonder werk en kamer, weer bij Petra thuis. Twee meisjes, uit de groep die mede door ons naar school gaan, zijn overleden. Eén aan aids en van het andere meisje is de doodsoorzaak onbekend. De scholen zijn, eind december 2020, nog steeds voor groot deel dicht. Sommige klassen gaan met de helft van het aantal kinderen wel door. Het schoolgeld, ook van de kinderen die niet naar school kunnen, gaat gewoon door.

2021

Het is compleet onduidelijk hoe de situatie in 2021 zal zijn en of wij in 2021 weer naar Zimbabwe kunnen gaan. We zullen in ieder geval nauw contact onderhouden met Petra en haar zo goed mogelijk vanuit Nederland ondersteunen.
© 2022 Stichting De Vlieger | Spijtbroeksburgwal 10, 1601 BE Enkhuizen | info@stichtingdevlieger.nl | KvK 37124486 | RSIN (fiscaal): 8156.59.908
Er is iemand die aan ons denkt!