Nieuwsbrief 2015 - 2016

Zimbabwe

Mutare

In december 2015 zijn Jaap en Marianne Groot weer in Mutare (Zimbabwe) geweest om te kijken hoe het met de projecten van de stichting gaat. Het waren inspannende weken omdat het momenteel erg slecht is in Zimbabwe; de economie is tot het nulpunt gezakt en door de aanhoudende droogte, sinds augustus 2015 geen regen, is de oogst compleet mislukt. President Mugabe heeft de noodtoestand uitgeroepen, omdat veel mensen al lange tijd geen eten hebben en dat zal in komende maanden niet veranderen.

Weeshuis in Penhalonge

De kinderen van het weeshuis in Penhalonge konden door financiële steun van stichting De Vlieger de afgelopen jaren naar school gaan en hun schooljaar 2014-2015 afmaken. Maar door de slechte financiële situatie van het bisdom, de ‘eigenaar’ van het weeshuis, kon het bestuur van dit weeshuis de woon- en leefsituatie van de kinderen in het weeshuis niet meer bekostigen. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten om het weeshuis in juli 2015 te sluiten. De kinderen zijn verhuisd naar andere weeshuizen in de omgeving.

Rotary

Jaap en Marianne konden gelukkig constateren dat hun nieuwe woonomgeving goed is en het leven van verschillende kinderen is zelfs aanzienlijk verbeterd. De projecten van de stichting betreffende de microkredieten heeft de stichting overgedragen aan de Rotary. De projecten lopen goed en de Rotary heeft hierover het complete toezicht en de verantwoording.

Sloppenwijl Sacubva

Stichting De Vlieger richt zich nu ook op het opzetten en ondersteunen van het straatkinderen project in de sloppenwijk Sacubva. Jaap en Marianne zijn 3 weken in de sloppenwijk geweest om te kijken hoe de stichting, in samenwerking met lokale hulpverleners, de organisatie kan opzetten en ondersteunen.
© 2024 Stichting De Vlieger | Spijtbroeksburgwal 10, 1601 BE Enkhuizen | info@stichtingdevlieger.nl | KvK 37124486 | RSIN (fiscaal): 8156.59.908
Er is iemand die aan ons denkt!