© 2022 Stichting De Vlieger | Spijtbroeksburgwal 10, 1601 BE Enkhuizen | info@stichtingdevlieger.nl | KvK 37124486 | RSIN (fiscaal): 8156.59.908
Er is iemand die aan ons denkt!

Over ons

Doelstelling

Stichting De Vlieger heeft als doelstelling het geldelijk of anderszins ondersteunen van goede doelen, algemeen nut beogende (rechts)personen, instellingen en/of projecten in binnen- en/of buitenland. In het bijzonder wees- en straatkinderen in Mutare, Zimbabwe en de Roemeense gemeenschap in het dorp Zselyk.

Projecten

De belangrijkste doelstelling van de stichting is het opzetten en ondersteunen van projecten, gericht op kansarme bewoners, in ontwikkelingslanden. Zo helpt de stichting de straat- en weeskinderen in Zimbabwe, in het bijzonder de kinderen die wonen in de wijk Sacubva nabij Mutare. We hebben nu 25 jaar contact met deze kinderen. Niet minder belangrijk is het contact met het dorp Zselyk in Roemenië. Het is een Hongaars dorp in Transylvanie waar we sinds 2003 een band mee hebben. In 2022 zijn we gestart met een project in Oeganda. We ondersteunen in Kampala, onder de naam Kat Project Stoplight, kinderen tussen 3 en 20 jaar om spelenderwijs te leren en hun kennis, eigenwaarde en talenten te ontwikkelen.

Andere stichtingen

Wij hebben ook aandacht voor de activiteiten van andere stichtingen. Bijvoorbeeld de stichting June, met projecten in Gambia, stichting Kalyani met projecten in Sri Lanka en stichting “Kinderen van Sikkim” in Nepal.

Toekomst

Er is in de jaren dat de stichting bestaat al veel gebeurd, maar natuurlijk nog veel te weinig. Toch hebben we de hoop dat we met onze projecten mensen kunnen helpen. En dat kan zowel voedsel, educatie, medische hulp als mentale ondersteuning zijn. Tijdens een bezoek aan Zimbabwe zei bijvoorbeeld één van de weeskinderen dat hij ontroerd was door het feit dat er ergens op de wereld iemand is die aan ze denkt en die zich hun lot aantrekt. Daaruit kreeg hij weer moed en energie om aan zijn toekomst te werken. Wij hopen dat wij samen met uw steun kinderen kans op een betere toekomst en een waardevol leven kunnen geven.